تبلیغات
a style="display: none;" class="nivo-imageLink" href=' target='_blank'>
وبلاگ شبکه مراکز تولید و توزیع محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی - اسناد و جزوات شبکه

امروز:

اسناد :
اساسنامه شبکه (مصوب مجمع عمومی مورخ 31 تیرماه 1390)
پیش نویس مرامنامه  شبکه (غیر مصوب)

جزوات عمومی :
مدیریت فروشگاه و مباحث مالی

ثبت تجربیات مراکز :
ثبت تجربیات جبهه کتاب فسا استان فارس
ثبت تجربیات مرکز آسمان یزد
ثبت تجربیات بچه های کتاب شیراز
ثبت تجربیات کتاب آسمان سبزوار